Дистанционно управление

Системата „Кибер Дом” позволява да управлявате всички устройства и функции чрез инфрачервено дистанционно управление. Чрез разположени на подходящи места приемници, които да покриват зоната, в която желаете за използвате дистанционното, може да управлявате всяко устройство, без да се налага да ползвате сензорния дисплей или да натискате съответния ключ.

44xAB-IR