Хотелски системи

Системата за управление на хотели Domina Hotel на фирма AVE Италия, е едно функционално и гъвкаво решение за хотелска автоматизация, осигуряващо на клиентите удобство и комфорт, а на инвеститорите – намаляване на разходите за поддръжка и пълен контрол над всички процеси в хотела.

Фирма АСМ е официален представител на AVE за територията на България. Нашият екип от експерти предоставя пълен инженеринг на обектите – проектиране, доставка и програмиране на системи, които са съобразени изцяло с желанията на клиента.

Основни характеристики и предимства на системата за управление на хотели

♦ Оборудване на централна контролната зала и отделни рецепции.
♦ Софтуер за контрол и управление на хотела.
♦ Оптимизиране и намаляване на разходите за поддръжка на хотела.
♦ Гъвкавост при конфигуриране и използване.
♦ Съвременна усъвършенствана технология на модулите.
♦ Лесна и същевременно сигурна за използване.
♦ Най-високо ниво контрол на достъп, чрез използване на Mifare Транспондер технологии.
♦ Нов стил и италиански дизайн.
♦ Изграждане на модулен принцип, което я прави лесна за донадграждане.
♦ Високо качество – Произведено в Италия, система от АВЕS.p.A.

hotelautomation1

При внедряване на система за автоматизация на хотели, клиентът получава:

♦ Визуализация в реално време за състоянието на всяка стая: наета/свободна.
♦ Присъствие на гост в стаята и зададен от него режим (не ме безпокой напр.).
♦ Присъствие на персонал в стаята: камериерка, охрана, поддръжка и т. н. – време за престой на служителите и използван режим на работа в стаите.
♦ Текущо сътояние на стаята: почистена/непочистена.
♦ Управление в реално време на терморегулация, осветление, автоматични щори, пердета, врати и т.н.
♦ Централна регулация на локални параметри – задаване на мин.-макс. стойности при управление на терморегулация, използване на сейф, мини бар и т.н.
♦ Своевременно получаване на технически аларми: наводнение, липса на ел. захранване, отворена врата/прозорец, критична температура и т.н
♦ Своевременно получаване на SOS аларма, подадена от клиента.
♦ Лесно и бързо регистриране на гост – предварително зададен достъп и съответни права за ползване на различни екстри предлагани от хотела: СПА, фитнес, басейн и.т.н.
♦ Лесно и бързо отрегистриране на гост и изработване на финална сметка при напускане на хотела.
♦ Дистанционен контрол от оторизирани потребители, по всяко време от всяко място, чрез интернет достъп.

Софтуер с богата функционалност, изключително лесен за работа, предоставящ детайлна информация за състоянието на стаите/зоните, контрол на персонала и регулация на режимите на работа на системата.

hotel automation software

Функционалност на външния четец:

♦ Контрол на достъпа за хотелска система: при представяне на валидна карта вратата се отключва и се светва вътрешното осветление.
♦ Индикация за отключена врата.
♦ Индикация за вътрешното осветление ON / OFF.
♦ Индикация за присъствието на госта в стаята.
♦ Индикация „не ме безпокой”.
♦ Бутон за звънец.

Функционалностите на всеки външен четец се програмират в зависимост от предназначението му:

♦ Клиентът с валидна карта има достъп винаги;
♦ Камериерката има достъп само когато клиентът отсъства. При индикация „не ме безпокой“, бутонът за звънец е неактивен;
♦ В случай на спешност, служител от сигурността може да отвори вратата по всяко време, за да окаже помощ;
♦ Сервизни помещения: в тази област достъпът на клиенти е забранен, право за влизане имат само оторизирани служители;
♦ Общи части: права за достъп имат всички валидни карти на хотела (входна врата на хотела, бара и др.);
♦ Предплатен достъп: отваряне на врати към СПА, фитнес и др. екстри, които предлага хотелът.

hotelautomation2

Функционалност на вътрешния четец:

♦Включване/изключване осветлението в стаята.
♦ Включване/изключване на ел. захранването.
♦ Включване/изключване на отоплителна/охладителна система.
♦ Многофункционален бутон за активиране на функции:
- За клиента: „не ме безпокой”
- За камериерката: „стаята е почистена”
- За охраната: „направена е проверка“
♦ Спиране на терморегулацията при отворени прозорци над определено време(10 сек.).
♦ Индикация за поставена валидна карта.

След правилно програмиране, функционалностите на вътрешния четец позволяват:

♦ Пестене на електроенергия на територията на целия хотел, както и на индивидуалните стаи: Вътрешният четец дава възможност за включване на осветление, електрозахранване и терморегулация на стаята само когато в него е поставена валидна карта.
♦ Безопасност: Ако стаята е празна, всички електро консуматори се изключват, за да се избегне всяка вероятност за аварии (късо съединение например).

Функционалност на термостата:

♦ Управление на температурата в дневен и нощен режим.
♦ Спиране на терморегулацията при отворени прозорци или врати над определено време (например 10s). Това пести енергия и щади климатиците от ненужни вкл./изкл.
♦ Висока прецизност на измерваната температура (максимална грешка 0,3°С).
♦ Автоматична промяна на сезоните зима/лято.
♦ Управление на електромагнитни вентили.
♦ Управление на три скоростни конвертори.

* Пример за енергийна ефективност: През нощта, можете да имате икономия на енергия от 2°С от температурата, зададена в дневен режим. Тъй като тази операция се извършва през нощта, тя има за цел пестене на енергия, без клиентът да разбере и почувства дискомфорт.