Кухня

Детектор за изтичане на газ

- затваря главния спирателен кран на газта и спира изтичането
- прекъсва електричеството с цел предотвратяване на късо съединение и пожар
- автоматично отваря прозорците и/или оберлихта за да проветри помещението
- активира аларма и известява потребителя чрез SMS и/или гласово съобщение по мобилен телефон

Управление натоварването на електрическата мрежа

- позволява задаване на максимална стойност на консумираната електрическа енергия в даден момент или по периоди
- приоритизиране на отделните консуматори
- автоматично изключва ниско приоритетни консуматори при надвишаване на максималната консумация

Сценарии

- създаване на набор от команди, изпълняващи различни функции, като настройване на осветеност, температура и озвучаване за постигане на комфортна атмосфера