Коридор

OUTDOOR STATION

Видеодомофон
- управление на сценарии
- показания за температурата
- отваряне на входната врата
- запис на видео съобщения
- избор на мелодия на звънеца
- интерком

Управление консумацията на енергоносители

- контролира натоварването
- отчита консумацията на електричество, газ и вода – количествено и стойностно