За нас

АСМ Инженеринг ООД е официален представител на компанията AVE Италия – лидер в производството на системи за автоматизация на къщи, хотели, офиси и ресторанти (т.нар. Smart House, Smart Hotel, Smart Office.)

ЗА НАС

АСМ Инженеринг ООД е частна българска търговска компания, основана през 2016 г., наследник на АСМ ООД в сферата на автоматизацията. Фирмата е оторизиран дистрибутор за България на AVE (Италия).
Фирмата разполага с търговски офиси и складови бази в София, Стара Загора и Варна.

Основното ни конкурентно предимство – това е опитът в проектирането, изграждането и пускането в експлоатация на системи за сградна автоматизация. Благодарение на упоритата работа на екипа си АСМ Инженеринг спечели репутация на една от най-надеждните български компании в тази област.
На партньорите си предоставяме най-новата техническа информация, извършваме презентации, предоставяме безплатно обучение.

НАШАТА МИСИЯ

Консултации, доставка и сервиз на висококачествени и иновативни решения в областта на автоматизацията.

НАШАТА ВИЗИЯ

Предпочитан доставчик на продукти и услуги.

ЕТИКА

Грижата за нашето бъдеще включва действия като социална отговорност към потенциални, текущи и бивши служители. Като етична и почтена фирма АСМ Инженеринг се придържа към законите относно човешките права и трудовите правоотношения и очаква етично отношение от своите служители.
Изслушваме мнението на всеки и се стараем да създаваме интересна, продуктивна и приятна работна среда.

За постигане на поставените цели, нашите служители се ръководят главно от следните принципи:

  • Просперитетът на дружеството и неговата стабилност зависят от неговите клиенти. Затова в центъра на вниманието на фирмата е КЛИЕНТЪТ. Всеки един служител във фирмата се стреми в максимална степен да удовлетвори изискванията на клиента и да увеличи удовлетвореността му от използването на продуктите.
  • Гаранция за просперитета, конкурентноспособността, запазването на позициите на пазара и увеличаване на продажбите е високия професионализъм. Затова продуктите се предлагат по подходящ начин, като се осигуряват професионални консултации, подходяща доставка и обучение на крайните потребители, които ще удовлетворят техните изисквания и очаквания.