Какво управляваме

Системата „Кибер Дом“ управлява:

♦ Управление на осветление: режим вкл./изкл.;
♦ Димиране на осветление;
♦ Управление на терморегулацията (възможност за дистанционно включване на отоплителни / охладителни уреди);
♦ Управление на щори, тенти, завеси, кино екрани и други интегрирани отделни системи;
♦ Управление на различни токови кръгове;
♦ Управление на различни системи: вентилационна поливна, градинско осветление, регулиране водната температура в басейни);
♦ Управление консумацията на електрическа енергия (при зададена максимална обща мощност), чрез изключване на нископриоритетните консуматори;
♦ Регистриране и управление на различни технически аларми;
♦ Интегриране на сигнално охранителна система и видеонаблюдателна система;
♦ Създаване на индивидуални сценарии, според потребностите на клиента;
♦ Създаване на времеви графици за изпълнение на определени сценарии;
♦ Домофонна система.