Климатизация

За постигане на истински комфорт, системата „Кибер Дом” дава възможност да регулирате температурата в дома ви. Системата позволява да контролирате отделни зони (стаи, помещения), независимо една от друга. Всяка зона може да притежава собствена седмична програма за контрол на температурата, съответно за отопление (зимна) и охлаждане (лятна).

ha_aircond1
При изградена система за централна климатизация, системата може да управлява вентилите на климатичните тела. Във всяко контролирано помещение се разполага термостат, чрез който потребителят може да настрои желаната температура. От своя страна, термостатът управлява вентилите и вентилатора на климатичното тяло.
Всеки термостат разполага с бутони, чрез които потребителят може локално да въведе своя желана температура, а така също и дисплей, на който се изобразяват текущата температура в помещението, желаната температура, режима на работа (отопление/охлаждане), режима на вентилатора.
За всяка управлявана зона системата „Кибер Дом” позволява автоматично изключване на климатизацията при отваряне на прозорец за проветряване. Това ще ви спести излишни разходи.

ha_aircond2
Всички функции по управление на климатизацията могат да се извършват както от съответните термостати, така и централизирано. Това става чрез „сърцето” на системата „Кибер Дом” – Сензорният дисплей.