Пожароизвестяване

Системата „Кибер Дом” се грижи и за вашата безопасност. Важен елемент от това е системата за пожароизвестяване. Системата „Кибер Дом“ може да работи както с независими датчици, така и с цялостна пожароизвестителна система, базирана на сензори за дим и/или за висока температура. Благодарение на сценариите, при възникване на пожар системата „Кибер Дом” може автоматично да:

  • изведе съобщение на сензорния дисплей с точното местоположение на възникналия пожар;
  • спира подаването на газ в дома, като затваря централния вентил;
  • включи съответната звукова аларма;
  • сигнализира съответните противопожарни и медицински служби;
  • уведомява всички членове на семейството чрез SMS и/или email;
  • спира притока на въздух в засегнатото помещение, като изключва вентилацията и климатизацията;
  • изключва електроподаването към определени опасни уреди – печки, бойлери, контакти;
  • включва осветлението в дома за да помогне за по-бързото му напускане;

ha_fire11