Поливни системи

Системата „Кибер Дом” позволява да автоматизирате и поливането на градината и тревните площи. Поливането може да се организира по няколко критерия: определен час от денонощието; наличие на движение по алеите в зоната на поливане; климатичните условия (валеж например), като по този начин се постига икономия на вода и време.
При наличие на растения с различни нужди от вода, системата за напояване може да бъде разделена на 2 или повече самостоятелни кръга, всеки с индивидуално управление.
Така може да се комбинира пръсково напояване на тревни площи и капково напояване на определени растения.Системата може да се управлява както от сензорния дисплей, така и отдалечено чрез смартфон или таблет.
Irrigation systems

Irrigation system