Енергоспестяване

Чрез контрола си върху всички електрически уреди в дома, системата „Кибер Дом” може да повиши енергийната ефективност. Никога повече няма да забравите включен електроуред – например ютия. Контактът, на който е включена ютията, чрез сценарий, да се активира еднократно за определен период от време, само с натискането на един бутон. След изтичане на времето, подаването на електричество към него се изключва. Ако все още гладите, просто натискате бутона, и отново разполагате със захранване за определено време. Също така може да програмирате дадени уреди да се включват само в определен интервал от денонощието (например за използване на по-евтината нощна тарифа).

Energy Saver

Системата „Кибер Дом” може да следи и отчита консумацията на електрическа енергия, вода и газ, количествено и стойностно, и да предоставя информация относно очакваната месечна сметка.

Consumption