Технически аларми

Техническите аларми, наред със системата за пожароизвестяване и алармената система, са мощно средство за предпазване на дома ви от аварии. Някои от основните алармени сигнализации са следните:

 • влизане с взлом;
 • пожар;
 • наводнение;
 • късо съединение;
 • прекъсване на електрозахранването;
 • изтичане на газ;
 • датчик за движение;
 • счупен прозорец;

f_techalarm1

Системата „Кибер Дом” предлага допълнителна защита срещу изтичане на битова газ и наводнение.

Алармата за изтичане на битова газ разчита на газов детектор, монтиран в помещение, в което се използва газ – кухня, котелно. При използване на природен газ (метан), детекторът трябва да разположи на височина 30 см от тавана на помещението. При използване на битова газ (пропан-бутан), детекторът трябва да се разположи на 30 см от пода. При откриване на газ в концентрация по-висока от предварително заложената (заводски), се включва звукова и светлинна аларма. Наред с това, се изпраща сигнал до сензорния дисплей, на който визуално се показва вида на алармата и местоположението й. В случай на възникване на аларма за изтичане на газ, системата „Кибер Дом” предприема поредица от действия, за да защити дома и обитателите му:

 • автоматично спира подаването на газ в дома, чрез затваряне на централния вентил на газовата инсталация;
 • автоматично изключва всички потенциално опасни електроуреди в помещението, за да попречи за възникването на взрив и пожар;
 • подава съобщение за възникналото събитие до всички членове на семейството чрез SMS и/или email;
 • изключва централната вентилационна система за да попречи на разпространението на газа;
 • включва локалната вентилация за да се разсее газа;
 • отваря прозореца в засегнатото помещение за да се разсее газа;
 • включва осветлението в общите части, за да помогне за по-лесното евакуиране на обитателите;
 • отваря входната врата за безопасно напускане;

f_techalarm2

Алармата за наводнение разчита на детектор, който се монтира на пода на помещенията, в които се използва течаща вода – баня, кухня, котелно. При засичане на теч на вода, се включва звукова и светлинна аларма. Наред с това, се изпраща сигнал до сензорния дисплей, на който визуално се показва вида на алармата и местоположението й. В случай на възникване на аларма за наводнение, системата „Кибер Дом” предприема поредица от действия, за да защити дома ви:

 • автоматично спира подаването на вода в дома, чрез затваряне на централния вентил на водопровода;
 • автоматично изключва всички електроуреди в наводненото помещение, за да предпази обитателите от токов удар;
 • подава съобщение за възникналото събитие до всички членове на семейството чрез SMS и/или email;

f_techalarm3

f_techalarm4