Сензорен дисплей

Сензорният дисплей, сърцето на системата „КиберДом”, предлага пълен контрол и управление на всички устройства, свързани със системата.

Touchscreen display

На началния екран е показана карта на цялото жилище, от която можете да изберете отделна стая. Върху схема или реална снимка на стаята се разполага набор от икони, обозначаващи наличните функции и устройства, които могат да се управляват в тази стая. За улеснение, иконите, управляващи различни устройства (осветление, завеси, климатизация), могат да бъдат разположени върху съответните им места на снимката. Устройствата се управляват чрез натискане на представляващата ги икона. В случай на по-сложно устройство, като термостат например, се отваря допълнителен прозорец за управление и настройка на специфични за устройството функции. Всички алармени събития се изобразяват на екрана, придружени със звуков сигнал.

Наред с иконите за управление на отделните устройства, на сензорния дисплей могат да бъдат разположени и икони, изпълняващи сценарии.