Видео

Енергоспестяване – Осветление Енергоспестяване – Климатизация Противопожарна защита
Мониторинг на стаите Контрол на достъпа Почистване на стаите
Система за помощ Интеграция със софтуер за резервации Различни апартаменти – различни хора