Функции за сигурност и безопасност

Автоматизацията на хотел означава комфорт, но и сигурност на множество нива. Безопасността в хотела е един от основните елементи, които трябва да бъдат осигурени както за гостите, така и за самата сграда.

Благодарение на изключителната гъвкавост и мащабируемост, обхватът на функционалност на системата DOMINA Hotel може да бъде допълнително разширен чрез устройството Web Server и сензорният дисплей, който служи като разширен команден център на допълнителните функции, а така също предлага и естетичен външен вид.

Функциите по сигурност и безопасност са:

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА ДО СТАИТЕ И ОБЩИТЕ ЧАСТИ ЧРЕЗ КАРТИ ЗА ДОСТЪП

AVE предлага ексклузивна и високотехнологична система за контрол на достъпа за хотела, която идеално се съвместява с останалите електрически устройства. Системата се състои от две устройства: външен и вътрешен четец на карти. В комбинация, те създават сигурно, гъвкаво и надеждно решение, което позволява на оператора да следи достъпа до всяка стая, придобивайки пълен контрол върху цялата сграда и служителите, а така също да създава „СПА пакети“ за своите гости.

Използваната в картите технология MIFARE® гарантира, че картите са с високо ниво на сигурност и позволява интегрирането на допълнителни услуги в тях (като възможност за система за разплащане на трети страни), съчетани с високи показатели при прочитането им. В зависимост от конфигурацията и инсталацията, четците на карти на AVE могат да работят в самостоятелни и мрежови конфигурации.

Lettori-card-AVE-Domotica-Hotel

Четците на карти на AVE могат да оптимизират достъпа на госта до съоръженията в хотела. Радвайки се на проста и интуитивна работа, клиентът трябва да допре или постави своята карта в четеца, за да отвори съответната врата. В същото време състоянието и функцията „Не ме безпокойте“ (активирана чрез бутон от вътрешната страна в стаята) ще бъдат показани върху външния четец чрез светодиодна индикация.

Включването на консуматори и обслужването на стаите може да бъде активирано само от оторизирани карти, и така ще бъдат постигнати икономия на енергия и по-високо ниво на сигурност и безопасност при предотвратяване на евентуални електрически проблеми в незаетите стаи.

Гъвкавостта на системата DOMINA Hotel позволява използването на картовите четци и други зони, като гараж или сервизни помещения (където например да позволяват достъп само на персонала), а така също и за създаване на зони с допълнително заплащане. Достъпът до такива зони може да се реализира или като цялостен пакет услуги, плащан еднократно, или да бъде таксуван на база влизания/използване на картата.

Lettori-card-esterni-AVE-Domotica-Hotel

УПРАВЛЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Интеграцията между охранителната система и системата за автоматизация на AVE позволява експоненциално увеличаване на степента на сигурност на хотела. Чрез използване на подходящи комуникационни интерфейси може да се наблюдават всички помещения, и в случай на аларма, незабавно да се посочи източникът й: ефективно решение за безопасността на потребителите.

Antintrusione-2-AVE-Domotica-Hotel

Antintrusione-AVE-Domotica-Hotel

 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕЗ СЕНЗОРНИЯТ ДИСПЛЕЙ

Системата за автоматизация DOMINA позволява извършване на видеонаблюдение в реално време на всички инсталирани IP камери в хотела директно от сензорния дисплей или дистанционно чрез отделна интернет услуга. Благодарение на изключителната гъвкавост на системата, броят на камерите е практически неограничен. Чрез специална конфигурация, е възможно интегрирането в системата и на традиционни аналогови видеокамери, така че лесно да се обнови съществуващата система, избягвайки закупуването на нови устройства и допълнителни разходи.

Videosorveglianza-AVE-Domotica-Hotel-1

ПРОТИВОПОЖАРНА СИСТЕМА

Резултат от най-модерните технологични постижения в областта на пожарната безопасност, системата за откриване на пожар DOMINA Anticendio е в състояние да защити всичко видове хотели. Нейната безпроблемна интеграция със системата за управление на хотел на AVE Ви предоставя ползите, получени от комбинацията на двете системи.

Със системата DOMINA Hotel е възможно да се визуализират и управляват устройствата за автоматично откриване на пожар. Това означава, че оператор може по всяко време да следи за опасност от инсталираните детектори за дим директно от компютъра на рецепцията.

Предлагайки жично, безжично и комбинирано свързване на модулите, системата DOMINA Anticendio гарантира високи стандарти по отношение на надеждности и безопасност. Системата, разработена от AVE, се откроява с лесна инсталация и конфигурация. Дори с базовите настройки е възможно веднага да се възползвате от гъвкавостта и ползите на системата.

Чрез специален софтуер можете да настроите всички параметри, от най-простите до най-сложните, за да създадете система, която напълно отговаря на вашите нужди. Гъвкавостта на системата и нейната интеграция с DOMINA Hotel я прави подходяща за малки и големи хотели. Системата е лесно мащабируема, позволявайки разширение броя на устройствата (детектори, модули, управляващи устройства), като се избягват високите разходи при комбинирането с други системи.

Antincendio-AVE-Domotica-Hotel-

В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР

В случай на пожар системите DOMIN Hotel и DOMINA Anticendio са в състояние да комуникират помежду посредством специален мрежов интерфейс, който сигнализира компютъра на отговорника/рецепциониста. Тези сигнали визуално и звуково информират за настъпило събитие, давайки възможност да се реагира бързо.

На екрана на компютъра на рецепцията се появява изскачащ прозорец, съдържат цялата необходима информация, свързана с вида на сигнала, позволявайки на обслужващия персонал своевременно да уведоми противопожарната служба, да евакуира хотела, или в случай на повреда да изключи сигнала и да се свърже с поддръжката.

Antincendio-2-AVE-Domotica-Hotel

 

СИГНАЛИЗИРАНЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ АЛАРМИ

Системата DOMINA Hotel може да се следи и осуетява всички събития, които могат да навредят на Вашия хотел. Инсталирайки системата за управление на хотел, имате възможност да инсталирате контролен модул, който непрекъснато да следи за изтичане на вода и газ.

Ако се получи теч в стая или техническо помещение, системата може да спре автоматично подаването, като в същото време на компютъра на рецепцията се появява предупреждение в изскачащ прозорец. Така имате възможност бързо да отстраните проблема, без да смущавате гостите.

ДЕТЕКТОР ЗА ИЗТИЧАНЕ НА ГАЗ

Rilevatore-fughe-gas-AVE-Domotica-Hotel-1

Незаменим в кухненската зона и в котелните помещения, детекторът за изтичане на газ е устройство, което открива наличието на газ в помещението в което е инсталиран. Когато концентрацията на газа надвиши предварително зададено ниво (фабрично настроено), детекторът задейства светлинна и звукова аларма.

Когато детекторът сигнализира аларма, чрез реле се подава сигнал за затваряне на главния вентил, който прекъсва притока на газ. Чрез предавател, сигналът за алармата може да бъде предаден към системата за автоматизация с цел своевременно уведомяване на персонала.

 

ДЕТЕКТОР ЗА ИЗТИЧАНЕ НА ВОДА

Rilevatore-fughe-acqua-AVE-Domotica-Hotel

С помощта на сонда, монтирана на нивото на пода, детекторът за теч на вода позволява да се справите със загубите на вода. Когато водата достигне сондата, детекторът подава светлинен и звуков сигнал. Чрез реле може да бъде затворен главният вентил, блокирайки притока на вода.

Чрез предавател, в случай на аларма, сигналът може да бъде предаден съм системата за автоматизация, като на компютърът на рецепцията излиза съобщение за алармата и мястото на възникването й.

 

СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ

monitoraggio-chiamate-emergenza-AVE-Domotica-Hotel-1

Вътре в хотела безопасността е от съществено значение. Чрез DOMINA Hotel, AVE успя да разшири значението на този термин, представяйки редица решения, които позволяват незабавни и интуитивни спешни повиквания.

Използвайки предимствата на архитектурата на системата за автоматизация, AVE позволява създаването на усъвършенствани системи за спешни повиквания, която интегрира локални терминали за повиквания, светлинно-звукови сигнални устройства, контролни терминали и софтуер за управление на хотел.

 

В СЛУЧАЙ НА СПЕШЕН СЛУЧАЙ

Всеки път когато гостът активира локално системата за спешен случай чрез аварийният шнур, сигналът незабавно се предава към системата, като същевременно се визуализира от външната страна на вратата и на компютъра на рецепцията. Така времето за реакция е намалено наполовина, осигурявайки максимална безопасност за госта. Същевременно всеки сигнал автоматично се записва от софтуера, указвайки дата, час и местоположение на събитието.

Системата за автоматизация и софтуерът за управление на хотел Ви позволяват да съхранявате всички възникнали алармени събития, записвайки дата, час и местоположение, начин на отреагиране на събитието. В случай на повреда или неизправност, системата е в състояние да предложи необходимостта от поддръжка.

 

Системата DOMINA Hotel Ви позволява да създадете два типа системи за обслужване на спешни повиквания:

Soluzione-stand-alone-rete-AVE-Domotica-Hotel-2

САМОСТОЯТЕЛНО РЕШЕНИЕ МРЕЖОВО РЕШЕНИЕ
Подходящ за малки хотели, това решение Ви позволява да инспектирате състоянието на хотела чрез персонализирани графични карти. Гледани през сензорният дисплей или чрез уеб браузър, можете да следите състоянието на стаите и да управлявате устройствата в тях директно от там. При мрежовото решение повикването се управлява директно от контролера на стаята, който постоянно е свързан със софтуера за управление. Ако гостът извърши спешно повикване, в допълнение на външния сигнал, системата изпраща визуален сигнал на дисплея на компютъра на рецепцията под формата на изскачащ прозорец, придружен от звуков сигнал.