Баня

ANTI-INTRUSION ALARM

Алармена система

- предупреждава потребителя при напускане на къщата за забравен отворен прозорец
- сценарии за симулиране на присъствие: активира последователност от команди с цел симулиране на присъствие за обезкуражаване на евентуален нарушител

RELAX SCENARIOS

Сценарии за отпускане

- създаване на набор от команди, изпълняващи различни функции, като настройки на осветеност, температура и озвучаване за постигане на комфортна атмосфера

WATER LEAKS

Детектор за изтичане на вода

- затваря главния спирателен кран на водата и спира изтичането
- прекъсва електричеството с цел предотвратяване на късо съединение и пожар
- активира аларма и известява потребителя чрез SMS и/или гласово съобщение по мобилен телефон