Външни зони

Видеонаблюдение

Видеонаблюдение

- чрез инсталиране на IP видео камери

Алармена система

- предупреждава потребителя при напускане на къщата за забравен отворен прозорец
- сценарии за симулиране на присъствие: активира последователност от команди с цел симулиране на присъствие за обезкуражаване на евентуален нарушител

Напоителна система

Напоителна система

- ръчно активиране/деактивиране на всяка поливна зона директно от сензорния дисплей.
- напояване по потребителска програма и само при необходимост.
- спиране подаването на вода към поливната система в случай на лошо време с пестене на вода

Сценарии

- създаване на набор от команди, изпълняващи различни функции, като настройване на осветеност, температура и озвучаване за постигане на комфортна атмосфера