Система КИБЕР ДОМ

Системата „Кибер Дом“ е едно модерно решение с изключителна функционалност. Тя е пример за успешна комбинация на напреднала технология и високи стандарти в сградната автоматизация на домове, къщи, вили, хотели, офиси и заведения. Произведени в Италия, декоративните панели имат гарантирано качество, внасят чувство за комфорт, стил и лукс. Системата предоставя изключителна ефективност по отношение на сигурността, енергийната ефективност, управлението и контрола на процесите в обекта както от съседната стая, така и от друг град и дори държава!

Функциите на системата могат да бъдат контролирани, разширявани или променяни по всяко време, чрез Сензорния дисплей – сърцето на системата „Кибер Дом“. На екрана се разполага графичен план на жилището, както и бутони за директен достъп да всички функции на системата. Чрез плана може да се избере всяко отделно помещение, където чрез набор от икони, обозначаващи наличните функции и устройства за това помещение, може да управлявате всяко едно от тях.

Системата „Кибер Дом“ осигурява:

♦ Висока степен на сигурност и защита;
♦ Удобно и опростено управление на системите в къщата
(електрически, отоплителни / охладителни, поливни, ВиК, газ и др.);
♦ Постоянен мониторинг и управление чрез интернет или GSM мрежа;
♦ Известяване за възникнали събития – взлом, наводнение, пожар,
изтичане на газ и др. чрез едновременно подаване на сигнал
към определени служби и чрез SMS или e-mail съобщение към собственика.

Системата „Кибер Дом“ се изгражда на модулен принцип, което означава, че клиентите сами определят от кои характеристики на системата желаят да се възползват и до каква степен желаят автоматизация, според бюджетните си решения.

Основните компоненти на системата са:

♦ Сигурност
♦ Оперативност
♦ Мобилна свързаност
♦ Обратна връзка

При интегриране на основните компоненти, клиентите получават:

♦ Енергийна ефективност
♦ Сигурност
♦ Мобилна свързаност
♦ Комфорт
♦ Италиански елегантен дизайн