Осветление

Системата „Кибер Дом” позволява да контролирате всички осветителни тела в дома ви. Наред с нормалното включване и изключване, се предлага и възможност да димиране на осветлението /плавно регулиране силата на светене/. Различните типове осветление (халогенно, луминисцентно, енергоспестяващо, светодиодно (LED)) се регулират на различен принцип. При изграждане на осветление от такъв тип, е необходимо да бъдат избрани лампи с възможност за димиране.
Системата „Кибер Дом” позволява да запазите обичайния контрол над осветлението. Начинът на работа на всички ключове остава непроменен, и всеки ваш гост може да използва традиционният начин на управление, с който е свикнал. В същото време системата предлага и редица други възможности – активиране на сценарии за осветлението, цялостно включване / изключване на осветлението в жилището, симулиране на присъствие чрез включване/изключване на определени осветителни тела, дистанционен контрол през вашия мобилен телефон или таблет, и много други.
Едно от удобствата, които предлага системата „Кибер Дом”, е възможността да създавате сценарии за осветлението. Така само с натискането на един бутон, може цялостно да промените осветлението в дома ви.
ha_light1
Ако преди често сте се питали дали изключихте лампата в дадено помещение на излизане от дома ви, бъдете спокойни – благодарение на системата „Кибер Дом” може да изключите осветлението в цялото жилище с една команда, локално или отдалечено от вашия мобилен телефон или таблет.
Благодарение на предлаганите сензори, системата „Кибер Дом” може да регулира автоматично осветеността в дадено помещение, като компенсира недостатъчната светлина, постъпваща отвън. Така се постига определено ниво на осветеност с минимален разход на електроенергия.
ha_light2
Възможността да контролирате дадено осветление от различни места вече не е привилегия за стълбището или коридора. Благодарение на система „Кибер Дом” може да контролирате всяко осветително тяло от всяка точка в дома. Така, с ключ в спалнята до леглото, може да контролирате осветлението в спалнята, нощната лампа, коридора, банята. Всичко това не изисква употребата на специални девиаторни ключове или допълнително окабеляване.
ha_light3

Осветление в „нощен режим”

Благодарение на системата „Кибер Дом” избрани от вас осветителни тела могат да работят през нощта с намалена мощност, осветявайки коридори, стълбища, входна врата и алеята до нея. При наличие на движение в зоната, системата автоматично включва осветлението на максимална мощност, улеснявайки преминаването.
Осветлението може да се включва и изключва в предварително зададено време. Като допълнение, системата може да включва и изключва всяко осветление в дома ви като част от симулацията на присъствие, когато отсъствате от дома.

Всички функции по управление на осветлението могат да се извършват както от съответните ключове, така и централизирано. Това става чрез „сърцето” на системата „Кибер Дом” – Сензорният дисплей.