Кабелна система

Този тип система е подходяща за изграждане при ново строителство или при основен ремонт на жилището и използва специален комуникационен кабел, който свързва отделните устройства от системата. От основно значение е изготвяне план с точното разположение на всички устройства, по който да се извърши полагането на комуникационния кабел.

В случай, че се налага добавяне на нови устройства до вече съществуващи, в повечето случаи се налага само подмяна на конзолата (ако старата не може да поеме новите устройства), без нужда от полагане на нов комуникационен кабел. Ако желаете да добавите нови устройства или да преместите съществуващи (например на по-удобна позиция), е необходимо и да положите нов кабел.