Система за автоматизация на хотел

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗА ХОТЕЛ: ПО-МАЛКО ЗАГУБИ, ПОВЕЧЕ ТЕХНОЛОГИЯ И КОМФОРТ

Днес, говорейки за автоматизация за хотел, означава работа с развиваща се и много напреднала система, където са ангажирани най-новите разработки в областта на технологиите, за да направят хотелите най-комфортни, безопасни и надеждни.

Системата за автоматизация на хотели на AVE изразява всички тези идеи и ги разширява в пълния смисъл на думата. Системата на AVE позволява да се повиши комфорта за гостите, грижи се за безопасността на сградите и не на последно място – да направи вашия хотел по-организиран и оптимизиран, както на управленско, така и на енергийно ниво.

Системата Domina Hotel спомага за по-голямата ефективност, която води до по-ниски разходи за собствениците и по-големи ползи за клиентите. Затова при избора на Domina Hotel може да се разчита на една съвременна система, която може да се надгражда, за да поеме нуждите на живеещите там: хотелиер, персонал и гости.

Thermoregulation-AVE-Domotica-Hotel-1

ЕДНА СИСТЕМА ЗА ВСИЧКИ НУЖДИ

Автоматизацията за хотели отваря врата към безкрайно възможни приложения. Интегрираните функции на софтуера за управление на хотел на AVE покриват нуждите на всеки хотел. Софтуерът е разработен в три версии, за да се адаптира към всяка ситуация. Малки, средни и големи хотели вече могат да разчитат на съвременен мащабируем инструмент за управление, който позволява интуитивен контрол на сградата и помещенията в нея. В случай на разширяване на хотела или добавяне на нови възможности, преминаването е лесно с преминаването към нов софтуер. Domina Hotel ще отговори на всяка нужда.

Системата за управление на хотел е достъпна както като самостоятелно решение, в което не се включва централизирано управление на стаите от рецепцията, или мрежово решение, при което всяка стая може да се наблюдава и управлява от централния компютър на рецепцията. Това спомага за увеличаване на ефективността на управление и оптимизиране консумацията на енергия, като по този начин се постигат значителни икономии.

Design-AVE-Domotica-Hotel-4

ДОПЪЛНЕНИЯ

Можете да разширявате експоненциално функционалността на вашия хотел. Domina Hotel може да се комбинира със системата за сградна автоматизация на AVE DOMINA Plus, включваща сензорен дисплей, контроли, актуатори и аларми, за да се създаде хотел, който отговаря на всички ваши изисквания.

Благодарение на специален софтуерен интерфейс, DOMINA Hotel се интегрира с разплащателната система „Opera” на Маркус Фиделио, както и с централизирани климатични системи VRV/VRF на “Daikin” и “Mitsubishi”. Към системата може да се интегрират и пожароизвестителни системи AVE, която позволява директна визуализация на всички алармени събития директно в системата.

Integration-AVE-Domotica-Hotel

БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪРВО МЯСТО

Системата за управление на хотел на AVE използва безконтактната технология MIFARE®. Това означава, използваните карти за достъп са напълно безопасни, не могат да бъдат клонирани, и осигуряват на вас и вашите клиенти максимална сигурност. Способността да се интегрира разплащателна система към картите (не се доставя от AVE), позволява на клиентите ви да използват широка гама от услуги, използвайки една персонализирана карта за достъп.

Personalization-VIP-System-AVE-Domotica-Hotel-1

ТЕХНОЛОГИЯТА НА СИСТЕМАТА

За да се обясни какво е автоматизация на хотел, е необходимо да се започне с термина „Шина“. Този термин обикновено се отнася за набор от устройства, свързани към един и същ канал за комуникация. Основната цел на шината е да постигне физическа и логическа връзка между устройствата, свеждайки до минимум електрическите връзки и времето, необходимо за изпълнение на системата.

В системата за автоматизация на хотели, всяко устройство може да изпраща и получава електрически сигнали, които представляват информация или кодирани съобщения, съгласно специален патентован протокол, наречен „AVEBus”. Същият протокол се използва и за системата за сградна автоматизация DOMINA Plus.

Идентифицирането на получателя на съобщенията се извършва чрез адресиране, което е неразделна част от същите съобщения. Тези адреси се определят еднозначно за всяко устройство с помощта на софтуер. Така управляващото и управляваното устройство са „логически свързани“ едно с друго.

Най-общо казано, „логиката“ на системата е следната: управляващото устройство изпраща съобщение към управляваното устройство, за изпълнение на определена функция, зададена в съобщението – включване на осветление, регулиране на температурата, спускането на щорите и т.н. Устройството за управление може да се програмира по различни начини: да управлява едно устройство (управление точка-точка), да управлява група устройства (управление на група), или да управлява всички устройства с определена функция (обща команда).