Функции за енергоспестяване

Един от най-големите проблеми на всички хотели е да ограничат загубите на енергия. Колкото повече стаи и гости има един хотел, толкова по-големи са консумациите на електричество, вода и газ.

Системата за автоматизация на хотел, разработена от AVE, е проектирана да осигурява максимален комфорт за гостите, но също така да помогне на хотелиера в управлението и по този начин да се намали консумацията на енергия. Благодарение на използваните технологии, системата DOMINA Hotel е разработена да се избягва излишния разход на енергия и ресурси. Ниската консумация води до по-добро енергийно класифициране на сградата и по-висока енергийна ефективност.

ОСВЕТЛЕНИЕ

Системата DOMINA Hotel е в състояние да засича присъствието на гостите в стаите си. В тяхно отсъствие, системата започва да изключва излишните товари, като например осветление или климатизация, за да се избегне прекомерен разход на енергия.

Системата за автоматизация на хотел може активно да се намесва в управлението на осветлението, откривайки присъствието на хора и проверявайки количеството светлина вътре в стаите, като по този начин включва изкуственото осветление само когато наистина е необходимо.

КЛИМАТИЗАЦИЯ

Устройствата за терморегулация на AVE разполагат с иновативна технология, известна като High Precision Thermostat. Тази технология осигурява висока точност при отчитане на температура, като ограничава периодичните колебания на температурата в околната среда.

Правилно конфигурирана, системата DOMINA Hotel може да идентифицира наличието на отворени прозорци, а в напълно автоматичен режим може да изключва системите за климатизация в тези зони.

Thermoregulation-Domotica-Hotel

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУМАТОРИ

При свързване на системата за управление на хотел, системата за автоматизация и устройството за управление на консуматори, Вие можете да контролирате максималната мощност на електроуредите и да изключвате автоматично всякакви уреди в случай на претоварване или достигане на зададена максимална консумация. По този начин се избягват претоварванията на електрическата мрежа, които могат да доведат до повишена консумация и по-високи разходи.

Благодарение на устройството за управление на консуматори, функцията ECO позволява активирането на отделни устройства по график (с таймер), което позволява да се възползвате от по-евтината нощна тарифа.

Controllo-carichi-AVE-Domotica-Hotel

ВОДА И ГАЗ

Чрез връзката на устройството за управление на консуматори с импулс-броячни устройства може да следите потреблението на вода и газ. Благодарение на интуитивния графичен интерфейс на сензорния дисплей, имате възможност постоянно да следите консумацията – текуща или за изминали периоди (по тип и период).

Тази информация е изключително полезна, за да използвате ресурсите по-пълноценно, но също така и да оцените всички неизправности и загуби.

Acqua-gas-AVE-Domotica-Hotel