Озвучаване

Желаете да слушате вашата любима музика и искате тя да ви следва навсякъде в жилището ви? Ето още една приятна функция, която системата „Кибер Дом“ може да ви предложи.

sound diffusion

През сензорния дисплей може да изберете предпочитания източник на звук за всяка стая, да регулирате силата му, тембъра, да включвате и изключвате високоговорителите, инсталирани във всяко едно помещение. Всичко това е възможно чрез свързването на сензорния дисплей към мултимедийна система Totundo, и използвате предлаганите от нея функции.

sound diffusion system

Като цялостно решение, се предлагат серия плоски високоговорители за вграждане, които могат да бъдат свързани към мултимедийната система или самостоятелно към традиционна аудио система.