Единична спалня

Димиращо осветление

- ръчно димиране
- автоматично димиране по сценарий „Почивка”
- плавно актириване на осветлението сутрин по сценарий „Събуждане”

Сценарии

- създаване на набор от команди, изпълняващи различни функции, като настройване на осветеност, температура и озвучаване за постигане на комфортна атмосфера

Алармена система

- разширяема алармена система, с възможност за отдалечено програмиране и управление. Пълна интеграция със системата и възможност да управление през сензорния дисплей

Контрол и управление

- централизиран контрол на осветлението
- управление на индивидуални осветителни тела
- централизиран контрол на ролетни щори