Електрически уреди

Благодарение на системата „Кибер Дом” може да управлявате всеки електроуред в дома ви. Управлението на захранването е може да бъде сведено до отделна захранваща линия, или индивидуален контакт/уред.

Повече никога няма да се безпокоите дали изключихте даден уред (ютия примерно) преди да излезете. Чрез сценарий може да организирате изключването на всички не критични уреди в дома ви (като например хладилник, фризер), когато излизате или лягате да спите.

PowerControl

Системата позволява да настроите определени уреди да се пускат в даден час от денонощието (например на нощна тарифа), или когато общата консумация на цялото жилище е под определено ниво (за предпазване от претоварване на захранващата мрежа). Освен това можете да задавате приоритет на всеки уред, като при достигане на определена стойност на обща консумация на електроенергия, некритичните уреди (пералня, бойлер) могат да бъдат изключени временно. След понижаване на консумацията, те биват включени отново.

Наред с това, системата „Кибер Дом” може да следи консумацията на електроенергия, газ и вода във вашия дом. На сензорния дисплей може да следите разходите както количествено, така и стойностно.